Ontstaan van de stichting

De Stichting Meer Armslag Aalsmeer ontstond op initatief van Lenie van der Meer. Na  ontvangst van een financiële bijdrage tijdens de verbouwing van zwembad De Waterlelie in Aalsmeer, ontstond bij Lenie het idee een stichting op te richten voor het ondersteunen van zwemmers met een beperking. Zij benaderde Cees Wijnen, toen nog wethouder Sport- en Jeugdzaken in Aalsmeer. Ook Laura Verdegaal en Siem Kemp werd gevraagd om samen met haar deze stichting op te starten.                                                                                                                                                
Op 28 juni 2006 werd Stichting Meer Armslag Aalsmeer een feit.
Dat het concept goed is blijkt uit de prachtige resultaten die Mirjam de Koning en Lisa
den Braber behaalden op de Paralympics in 2008 en 2012. Ook Lisa en Mirjam kregen in de beginperiode financiële ondersteuning van de stichting en trainden onder begeleiding van Lenie van der Meer. 

Lenie van der Meer

Doelstellingen van de stichting

De Stichting Meer Armslag biedt financiële ondersteuning aan zwemmers met een berpeking die zwemmen in clubverband bij zwemvereniging Oceanus.
De zwemmers zijn geselecteerd voor deelname aan de wedstrijdtrainingen en komen bij wedstrijden uit voor zwemvereniging Oceanus.

De stichting tracht haar doel tebereiken door:
- het werven van fondsen                   
- het verkrijgen van subsidies          
- het binnenhalen van sponsorgelden


De financiële middelen zijn bestemd voor het organiseren van en financieel bijdragen aan:
- vervoer van en naar trainingen en wedstrijden                                     
- zwemgelegenheid voor trainingen en wedstrijden                              
- hulpmiddelen, nodig voor mensen met een lichamelijke beperking,
   om aan trainingen en wedstrijden deel te kunnen nemen                
 - het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie over de
   mogelijkheden voor mensen met een lichamelike beperking om aan 
   de zwemsport deel te nemen.                                                           


Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mike van der Laarse    voorzitter
Siem Kemp                    secretaris / penningmeester
Laura Verdegaal            bestuurslid en trainster
Gerda Stokkel                bestuurslid en trainster

Begeleiders/ Trainsters


Gerda en Laura